Haptotherapie en onrust: You can not control the waves, but you can learn to surf them

Haptotherapie en onrust 

You can not control the waves, but you can learn to surf them

Uitgerust na je vakantie? Heeft het je gegeven wat je hoopte?

Of je nu net terug bent of alweer een tijd aan het werk bent, onrust kennen we allemaal. Onrust kan er op de lange duur toe leiden dat je minder geniet, minder lekker kunt slapen of dat er wrijvingen ontstaan tussen jou en je omgeving.

Onrust is een gevoelstoestand die niet concreet is, het is niet gemakkelijk om je vinger erop te leggen. In de praktijk kom ik onrust regelmatig tegen. Het onrustig zijn kan zich op veel manieren uiten zoals niet lekker slapen, last van je buik, niet meer echt genieten, klachten van je rug of nek enz. Omdat het geen duidelijke emotie is, kan het een tijdje duren voor je het herkent. En als je het herkent is het niet meteen duidelijk wat je ermee aan moet.

Onrust kun je ervaren wanneer je vaak dingen moet doen die je eigenlijk niet wilt, of wanneer je regelmatig wordt overvraagd of juist wordt ondervraagd of wanneer je niet datgene doet wat je blij maakt. Het kan ontstaan door een teveel aan emotie (stress), door teveel gedachten of door fysieke onrust: spierspanning en rusteloosheid.

Mensen kunnen allerlei copingsstrategieën ontwikkelen om onrust te lijf te gaan. Sommigen gaan sporten of doen iets wat rust geeft bijvoorbeeld lezen of vroeg naar bed gaan of gaan juist harder werken om de onrust maar niet te voelen.
Wanneer de trukendoos leeg is of een vakantie niet (meer) helpt, kun je besluiten om begeleiding te vragen.

In de haptotherapeutische begeleiding staan we in een gesprek stil bij waar de onrust mee te maken kan hebben. We praten over je dagelijks leven en wat je daarin tegenkomt. Door onder woorden te brengen wat er op gevoelsvlak speelt, krijg je al meer inzicht in je onrust. We kijken onder andere naar hoe je met jezelf omgaat in je dagelijks leven, hoe je grenzen aangeeft, hoe je je verhoudt tot de mensen om je heen en hoe je je autonomie bewaart. Wanneer we een beeld hebben, kunnen we – als dit kan en past – met een oefening de onrust verder onderzoeken.

We gaan in een ervaringsgerichte oefening, zoals aanraking op je rug of positiebepaling, op zoek naar waar de onrust in je lichaam zit en hoe de onrust zich bij je uit. Deze ervaringen zijn voor een ieder verschillend. Bij de een is het een gevoel van onveiligheid, een ander kan een gevoel van pijn ervaren of een knoop in zijn buik hebben. Door op deze manier bij jezelf stil te staan, leer je naar je lichaam te luisteren. Door samen op zoek te gaan naar een woord wat bij je gevoel past, ontwikkel je een taal voor je gevoelservaringen. Ik merk in mijn praktijk dat wanneer mensen hun gevoel kunnen benoemen dit de onrust kan verminderen. Door stil te staan bij je gevoelservaringen en deze te benoemen, kun je je gevoel gaan herkennen.

De volgende stap is dat we op zoek gaan naar wat jou helpt om met deze onrust om te gaan. We kijken naar het Ontwikkelingsschema (OWS), waarvan je het plaatje hiernaast ziet en wat gehanteerd wordt door het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH). Het OWS bestaat uit 4 dimensies: veiligheid, eigenheid, zelfstandigheid en intimiteit. Jouw gevoelservaringen worden aan het schema gekoppeld. Dit schema vormt de basis voor de behandelingen.

Haptotherapie begeleidt je in het in balans brengen van voelen en denken. Dit betekent natuurlijk niet dat je nooit meer onrust voelt.
Enige onrust hoort bij ons leven en het is belangrijk dat je er zo goed mogelijk mee leert omgaan:

You can not control the waves, but you can learn to surf them.