Maak jezelf weerbaar met positieve emoties

Positieve emoties 
Hoe je jezelf weerbaar kunt maken

Een positief gevoel doet veel meer dan alleen een fijn gevoel op het moment zelf. Positieve emoties hebben een overlevingswaarde.
In de psychologie is veel onderzoek gedaan naar de evolutionaire overlevingswaarde van negatieve emoties. Negatieve emoties vernauwen onze aandacht en ons lichaam bereidt zich fysiologisch voor op een specifieke actie zoals aanvallen bij boosheid en vluchten bij angst. In de tijd dat wij nog jager-verzamelaars waren, was dit een snelle en adequate manier om op een levensbedreigende situatie te reageren.

Dat positieve emoties ook een evolutionaire overlevingswaarde hebben, lees je hieronder.

●●●
De psycholoog Barbara Fredrickson  heeft de waarde van positieve emoties beschreven aan de hand van het zogenaamd broaden-and-build-model. De betekenis van het model leg ik hieronder uit.

Het broaden-effect:
Hieronder wordt verstaan het ervaren van positieve emoties die je aandacht verbreden. Bijvoorbeeld: wanneer je plezier hebt, kun je creatiever worden. Of wanneer je rustig bent kun je meer genieten.
Het build-effect:

Dit verbreden van je aandacht zorgt voor opbouw van langdurige hulpbronnen. Zoals bijvoorbeeld wanneer je tennist of voetbalt met anderen; je fysieke kracht en coördinatie worden groter en er worden soiciale banden gebouwd.
Deze hulpbronnen gaan niet zomaar weg als je die hebt opgebouwd. Ze blijven vaak langere tijd bestaan. Zij kunnen je helpen om beter om te gaan met moeilijke situaties in de toekomst. Het opbouwen van deze langdurige hulpbronnen kan je dus helpen wanneer het leven je wat zwaarder valt en je meer nadenkt over wat er fout gaat in plaats van wat er goed gaat.
Kenmerken van gedachtenpatronen van mensen die positieve emoties ervaren zijn flexibiliteit, creativiteit en efficientie, openstaan voor informatie en meer in staat tot integratie van informatie en verbreding van je cognitie. Positieve emoties hebben nut, ze hebben een adaptieve overlevingswaarde.
●●●
Uit het bovenstaande volgt dat het de moeite waard is om het ervaren van positieve emoties te versterken. Dit kan door te proberen het goede in je leven groter te maken.

Er zijn heel veel oefeningen die je hierbij kunnen helpen. Ik noem hieronder een paar eenvoudige oefeningen die je thuis gemakkelijk kunt doen.
1. Iedere dag drie dingen opschrijven waar je tevreden over bent, wat goed is gegaan en vooral wat je zelf voor aandeel hebt gehad in die positieve ervaring.

2. Aan iemand anders uitgebreid vertellen over een positieve ervaring.

3. Stilstaan bij een positieve emotie zoals trots, plezier of tevredenheid en deze ervaring nog een keer beleven.
●●●
Gepaste negativiteit hoort natuurlijk bij het leven om niet het contact met de werkelijkheid te verliezen. Maar wanneer je te vaak stil staat bij negatieve ervaringen kun je somber en gespannen worden.
Het verbreden van je aandacht en opbouwen van langdurige hulpbronnen zorgen ervoor dat je niet in een neerwaartse spiraal terecht komt.
Met positieve emoties kunnen de negatieve effecten van stress ongedaan worden gemaakt, en er is een gunstig effect op je fysieke en mentale gezondheid.
Succes!