De echo: ontvangen is het nieuwe geven

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: ‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die ‘Ahhhh’ roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’ en hij krijgt als antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard’ waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een lafaard’

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’ en roept: ‘Ik bewonder jou’. De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’
Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven… Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!’


GEVEN + ONTVANGEN EN HAPTOTHERAPIE
Geven en ontvangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen regelmatig voor in mijn therapie. In een gezonde relatie met de mensen om je heen, is er balans tussen geven en ontvangen, pas dan is er een echte verbinding.

Ben je altijd aan het geven, dan zal het je vroeg of laat uitputten dat je er nooit iets voor terugkrijgt.
En ben je altijd aan het nemen, dan zal je merken dat het gat dat je probeert te vullen door niemand gedicht kan worden.
Je kunt alleen geven als je in staat bent om te ontvangen. Sterker nog, dat wat je kan ontvangen, beïnvloedt dat wat je kan geven. Je kan namelijk -uiteindelijk- alleen geven wat je in staat bent om zelf ook te ontvangen. En je kan alleen ontvangen wat je zelf bereid bent om te geven. Dat geldt niet alleen voor relaties met anderen, maar eigenlijk in alle aspecten van je leven.

Wat je elkaar geeft hoeft niet exact hetzelfde te zijn, en het is zeker niet altijd te vertalen in materiële zaken. Het kan ook warme aandacht, een luisterend oor of onbezorgd plezier zijn. Of je kan jezelf blootgeven, je verdriet delen of een mooie herinnering maken. Je hoeft echt niet altijd direct iets van dezelfde waarde terug geven. Zolang het maar in balans is.

Bij langdurige vriendschappen of relaties zijn er soms periodes waarin de een meer geeft dan de ander. Gewoon omdat de omstandigheden zo zijn. Een goede relatie kan dat hebben omdat het op andere momenten andersom is.
Nieuwe relaties met mensen (in alle varianten, niet perse liefdesrelaties) zijn nog pril en daardoor sneller uit balans. Wanneer je iemand nauwelijks kent omdat hij weinig over zichzelf vertelt, is het lastig om met deze persoon een band te voelen. En wanneer iemand weinig oor heeft voor wat jij te vertellen hebt ook.

Wanneer een relatie structureel niet harmonieus is, kan er sprake zin van het volgende:
•Te veel geven en te weinig ontvangen
•Te veel ontvangen en te weinig geven
• Weinig geven en weinig ontvangen


GEVEN + ONTVANGEN PRACTISCH

Wat zou jij antwoorden op deze vragen?

• Wat heb ik te geven dat van waarde is?
• Wat ben ik zelf waard om te ontvangen?
• Op welke momenten kan ik meer openstaan om te ontvangen?

Schrijf de antwoorden eens voor jezelf op. Probeer onder woorden te brengen wat je vindt dat je waard bent om te ontvangen en wat je jezelf wilt geven.