Feed forward: een positieve bekrachtiging van en door jezelf

Vooruitblik: feed forward
positieve bekrachtiging van en door jezelf

Enthousiast kwam ik vorig weekend terug van de eerste alumnibijeenkomst van mijn opleidingsinstituut, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) in Nijmegen. In een ochtend- en middag lezing werden de geschiedenis van 30 jaar opleiding en de ontwikkelingen van het ITH uiteengezet.
Mij werd daar nogmaals duidelijk dat haptonomie de basis is van affectief gedrag in je relaties en interacties met anderen.
Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de principes uit de haptonomie en gaat uit van de kerngedachte dat bij mensontwikkeling alles in aanleg aanwezig is. De kunst is om die mogelijkheden op een respectvolle manier aan te spreken en te ontwikkelen. Daar gaat een positieve bekrachtiging van uit.
Het gaat om het vergroten van je mogelijkheden en het gaat niet om beperkingen, het gaat om het inzetten van je kracht en kwaliteit om verandering te weeg te brengen. Die beperkingen neem je natuurlijk wel mee in het geheel. Deze ontwikkeling sluit aan bij de beginselen van de positieve psychologie waarbij geestelijke gezondheid niet alleen de afwezigheid is van klachten maar ook de aanwezigheid van welbevinden.
Het zogenaamde ontwikkelingsschema (OWS) is de basis van de therapeutische begeleiding, zoals die door het ITH wordt uitgedragen. Dit OWS is een schematische voorstelling van de emotionele ontwikkeling van mensen. Het schema bestaat uit 4 fasen:

Veiligheid: vrijheid van bewegen
Eigenheid: ontdekken van je eigen ruimte
Zelfstandigheid: verantwoordelijkheid nemen
● Intimiteit: wederkerigheid in relaties.
Deze fasen worden gedurende ons hele leven doorlopen en verdiepen zich. Wetenschappers uit verschillende disciplines beschrijven ontwikkeling, ieder op eigen wijze en vanuit eigen invalshoek.

De kersttijd is voor mij reflectietijd. We kennen allemaal feed-back wat er vaak op neer komt dat er meer naar beperkingen wordt gekeken dan naar competenties. Ik nodig je uit om op een bepaalde manier terug te blikken en vooruit te kijken: dus niet alleen feed-back maar vooral ‘feed-forward’. Dit laatste houdt in dat je kijkt naar wat er op dit moment goed gaat en hoe je dat kunt uitbouwen.

Dus, voor deze laatste weken van dit jaar geef ik je mee:
1. Wat is in 2015 goed gegaan, wat was mijn kracht en wat gaf vitaliteit?
2. Hoe kan ik die in 2016 vergroten, bestendigen en uitbouwen?

Ik wens je fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2016 en graag tot volgend jaar!