Een daverend succes: de kunst van contact. Haptonomie in de hoofdrol.

Razend enthousiast kwam ik terug van het congres van onze beroepsvereniging VVH. Er was een feestje, onze VVH bestond 25 jaar en dat moest worden gevierd. En feestelijk was het!
Sprekers, muziek en dans op hoog niveau.

Over een paar sprekers wil ik jullie graag vertellen. Een haptotherapeut, een hartchirurg en een psycholoog positieve psychologie. Zij bespraken ieder met een eigen focus ‘de kunst van contact’.

Haptotherapeute Willem Pollmann benadrukt de taligheid van contact. Zij heeft in de ontwikkeling van haptotherapie een grote rol gespeeld. Het aanraken als therapeutisch middel en het ontdekken dat er een taal is voor wat je voelt, geeft haptotherapie een bijzondere plek in de gezondheidszorg. Gevoel heeft namelijk nog geen woordstructuur, zegt zij. Het is aan de haptotherapeut om een woord te vinden die de gevoelservaring van de cliënt dekt. Dan is gevoel mededeelzaam en herkenbaar voor anderen. Je kunt dan aan je omgeving duidelijk kunt maken wat belangrijk voor je is. In de therapie worden ervaringen dus niet alleen gevoeld maar ook in woorden uitgedrukt, er ontstaat een taal voor deze gevoelservaringen.

De tweede spreker die ik wil noemen, hartchirurg dr. Willem Suyker, heeft een ander focus. Hij is geïnteresseerd in de werkingsmechanismen van contact. Hij is verbonden aan het UMC en gaat samen met een collega haptotherapeut onderzoeken of zijn hypothese, dat goed contact invloed heeft op de operatie en het verloop van het herstel, wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Je kunt je dat wel voorstellen maar Suyker wil met zijn team door wetenschappelijk onderzoek aantonen wat de werkingsmechanismen zijn in dat contact. Het is een enorme sprong voorwaarts om de waarde van menselijk contact duidelijk te maken in deze rationele wereld, door de parameters te specificeren en aan onderzoek te onderwerpen. Het instrument dat hij gebruikt om dit contact te meten is de hartritmevariatie (HRV), gemeten met het hartcoherentie-feedback pc-programma wat ik ook in mijn praktijk gebruik. Tijdens de aanraking wordt de cliënt aangesloten op de pc en wordt de HRV gemeten. De verwachting is dat de cliënt een coherent hartritme (een rustig hoofd en een rustig hart) heeft tijdens de aanraking door de haptotherapeut.

Tot slot wil ik nog het spinnenweb-model van Machteld Huber, psycholoog positieve psychologie, bespreken. Dit model helpt je om contact met jezelf te maken door met een bredere blik naar binnen te kijken. Het model beschrijft gezondheid op een positieve manier. Je bent niet alleen gezond omdat je niet ziek bent maar je bent gezond omdat ook een aantal andere factoren meespelen. Zij noemt er 6 zoals mentaal welbevinden en lichamelijke functies maar ook kwaliteit van leven en een spirituele dimensie. Dit model leert je ook dat het niet alleen om een goede lichamelijke en mentale gezondheid gaat maar ook dat een betekenisvol en zinvol leven belangrijk is. Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek zijn. Dit model verengt dus niet tot een afwezigheid van ziekte maar verbreedt naar meerdere factoren.

Haptotherapie bevindt zich ook aan de positieve gezondheidskant met zijn brede mensvisie. Haptotherapie gaat uit van kracht en hoe die versterkt of vergroot kan worden en ook van wat iemand nodig heeft om anders om te gaan met beperkingen en problemen.

Iemand zei eens tegen mij: ‘Bij jou ben ik niet alleen mijn diagnose’. Dat was een heldere verwoording van wat een mens is; hij is immers zoveel meer dan klachten en problemen die hij kan tegenkomen in zijn levensloop.