Positieve gezondheid en zinvinding

Positieve gezondheid

Gezond zijn en blijven willen we allemaal. Maar wanneer ben je gezond? Als je niet ziek bent?
Heel lang werd gezondheid gezien als afwezigheid van ziekte, veel aandacht ging uit naar gezondheidsproblemen en hoe die op te lossen zijn. Dit statische concept van gezondheid schiet tekort want gezondheid is veel breder dan alleen de afwezigheid van ziekte en klachten.
Het denken over gezondheid is de laatste jaren behoorlijk aan het veranderen. Elementen zoals veerkracht, zingeving en zelfmanagement bepalen eveneens hoe gezond wij ons voelen.

‘Positieve Gezondheid’ kiest voor een dynamische invalshoek door uit te gaan van veerkracht, functioneren en eigen regie. Deze brede benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met alle fysieke, emotionele, en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En, heel belangrijk, het voeren van eigen regie. Dit doet meer recht aan mensen en wat voor hen belangrijk is.
Dit concept gaat ervan uit dat gezondheid uit 6 dimensies bestaat: fysiek, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Het is een dynamisch concept.
Deze brede benadering past goed bij haptotherapie. Bij haptotherapie gaat het ook om een holistische en dynamische ontwikkeling van mensen en niet om een statisch deelgebied.


Positieve gezondheid praktisch

Jouw positieve gezondheid kun je onderzoeken aan de hand van een vragenlijst met de 6 dimensies met bij iedere dimensie 7 vragen. De dimensies staan in een figuur in de vorm van een spinnenweb. Als je de vragen hebt beantwoord, verschijnt in het spinnenweb een gezondheidsoppervlak. Aan de hand van dit gezondheidsoppervlak wordt in kaart gebracht welke dingen voor jou belangrijk zijn en welke dimensies aandacht nodig hebben. Door het spinnenweb regelmatig in te vullen, kun je je eigen ontwikkeling zien.
Het invullen van de vragenlijst kan op papier of online bij mij in de praktijk. Er is een vragenlijst voor volwassenen, kinderen, jongeren en laaggeletterden.

Het meest positieve van deze benadering vind ik dat mensen op hun eigen kracht worden aangesproken door de  eigen regie te houden en dat zij hiermee geholpen worden eigen beslissingen te nemen. Zo kun je een betekenisvol en zinvol leven leiden. In mijn behandelingen kunnen we het spinnenwebdiagram gebruiken als je daar belangstelling voor hebt.


Zinvol leven of zinvinding?

Zinvol leven kwam ik tegen bij een online cursus. 
Om in ontwikkeling te blijven, ben ik in maart begonnen met een online cursus westerse filosofie.
Daar werd Victor Frankl behandelt, psychiater en filosoof. Hij heeft een prachtig boekje geschreven: ‘De zin van het bestaan’.
‘Een vaststaande zin van het leven is er niet’, zegt hij, ‘maar op elk moment vraagt het leven weer iets anders van je en daar kun je naar leren luisteren en een gevoeligheid voor ontwikkelen’. Daarin is de zin van het leven voor jou persoonlijk te ontdekken. Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen. Alhoewel Frankl de term ‘zinvol leven’ gebruikt, heeft hij het liever over ‘zinvinding’. Vind je de zin van het leven dan kun je veel omstandigheden aan.

Kijk/Leestip:
• Victor Frankl: de Zin van het bestaan.
ww.iph.nl