Meer voelen = beter verstaan

Levensloop: van baby naar volwassene
Een baby stemt af op zijn directe omgeving om zijn eerste levensbehoeften te bevredigen. Een baby laat van zichzelf horen door te kirren, te huilen enz. en is hiermee op een natuurlijke manier, voelend naar zichzelf en zijn omgeving, aanwezig.
Naarmate je ouder wordt, leer je je aan te passen aan je omgeving. Het primaire reageren op wat in je gebeurt, wordt minder. Je leert bijvoorbeeld van je ouders dat je niet moet schreeuwen als iets je niet bevalt. Ook kan het vóórkomen dat in je levensloop, door bepaalde ervaringen en life-events, het natuurlijke contact met je lichaam of omgeving wordt verstoord. Hierdoor kan het afstemmen op je eigen gevoelens, behoeften en verlangens, waar een baby natuurlijk helemaal niet over nadenkt, minder worden.
Je zou kunnen zeggen dat wij als voelers worden geboren en gemaakt tot denkers.

Copingstrategiën
Door niet te reageren op wat er in je leeft, kun je bepaalde copingstrategieën ontwikkelen zoals je eigen gevoel bagatelliseren, ontkennen, projecteren, verdringen of niet serieus nemen door het weg te lachen. Deze copingstrategieën verhinderen dat je contact kunt maken met je oorspronkelijke gevoel.
In de haptotherapeutische begeleiding wordt het natuurlijke contact met je lichaam en je emoties weer hersteld. Door bij het voelen stil te staan, kom je weer opnieuw in contact met jezelf.
Ik werk op de bank vaak met de aanraking of met positiebepaling om voelbaar te maken waar je blokkeert, jezelf terughoudt of openstelt voor contact.

Grenzen voelen
Het kan zijn dat door omstandigheden je gevoelsleven weinig aandacht heeft gehad. Het is dan even wennen om die, soms subtiele, gevoelens tijdens de oefeningen op te merken. Die zijn erop gericht je lichamelijke en emotionele signalen weer te herkennen en te voelen wat die voor je betekenen. Door aandacht te geven, ga je deze signalen steeds gemakkelijker herkennen. Je lichaam geeft namelijk altijd signalen af maar vaak let je er niet op.
Ik begeleid mensen in mijn behandelingen in het weer herkennen van zowel lichamelijk als emotioneel voelen. Je wordt gegidst in het bewust worden van wat je kunt en wilt en er naar te handelen.

Innerlijk kompas
Positieve en negatieve gevoelservaringen die je opdoet in je leven zie je terug in bewegingspatronen, lichaamsspanning of voorkeurshoudingen en bewegingen en de manier waarop je contact maakt met je omgeving. Hierdoor kunnen fysieke en psychische klachten ontstaan.
Ik leer je in de begeleiding weer af te stemmen op je natuurlijke innerlijke vermogen om contact met je gevoel te maken. Je kunt ook zeggen contact maken met je innerlijke kompas. Hierdoor leer je beter naar jezelf te luisteren en op je grenzen te letten. Op basis hiervan kun je voelen en ervaren wat goed voor je is en wat niet.
In de haptotherapie heet dit: luisteren naar je lichaamssignalen waardoor je ze meer leert verstaan.
Zo ben je op een natuurlijke manier weer in contact met zowel jezelf als met je omgeving.

Overdenking:
– geef ik mijn grenzen aan?
– geef ik ze aan of pas ik mij aan?
– waar in mijn lichaam voel ik een grens?
– geef ik op tijd een grens aan of te laat
?