Je eigen positie bepalen: nog vóór de feestdagen minder stress

Wat hebben we een heerlijke septembermaand achter de rug! Ongekend zacht en uitnodigend om buiten te zijn. Een onverwacht cadeautje.
Gaan jouw gedachten nu ook naar de komende periode met werk en andere bezigheden? Voor je het weet, houd je je bezig met to-do lijstjes en dingen die van je worden gevraagd.

Hoe ga jij voor jezelf zorgen? Of in haptotherapie termen: hoe neem jij je eigen positie in waarin je evenwicht hebt tussen de dingen die moeten en de dingen die mogen, dingen die energie kosten en die energie geven?

In onderling menselijk contact neemt ieder mens een positie in. Vanuit haptotherapeutisch oogpunt kun je verschillende posities innemen. Zo kun je bijvoorbeeld een leidende, een verzorgende, een volgende, een uitnodigende, een afwachtende, een afhankelijke of dominante positie innemen. Het kan zijn dat je je kenbaar maakt doordat je duidelijk aangeeft wat je wel en niet wilt. Maar het kan ook zijn dat je je juist klein maakt en te weinig voor jezelf opkomt. Je kunt een ontvangende positie innemen of een gevende. Je kunt voortdurend op je hoede zijn en daardoor gespannen zijn of je veilig voelen en daardoor ontspannen.
Elke situatie vraagt om een andere positie. Het is handig als je daarin keuzes kunt maken en kunt afwisselen, afhankelijk van wat de omgeving van je vraagt.

Maar dat schakelen is niet altijd gemakkelijk. Vooral wanneer je bijvoorbeeld maar één positie kent en vervolgens met bepaalde situaties niet uit de voeten kunt. Dan kan het zijn dat je te weinig ruimte inneemt, jezelf kleiner voordoet dan je bent en dat hetgeen wat voor jou belangrijk is niet aan bod komt. Hoe kleiner je ruimte wordt, hoe meer spanning je opbouwt.

De ruimte die je nodig hebt, kan variëren. Wanneer je uitgeslapen bent of in een flow zit, is je behoefte aan ruimte anders dan wanneer je doodmoe bent en iedereen iets van je moet. Kortom: het is dus belangrijk dat je kunt afstemmen op jezelf. Dat je je eigen lichaamssignalen herkent en daarop goed kunt reageren.

Wanneer je op een vanzelfsprekende manier kunt reageren op wat je voelt, is het gemakkelijker om je eigen positie te bepalen en de ruimte in te nemen die op dat moment voor jou en de situatie klopt. Wanneer je zo in contact met jezelf leeft, is de kans groot dat je meer ontspannen bent.
Met andere woorden: positie + ruimte geeft ontspanning.

In de haptotherapeutische begeleiding heet deze manier van werken positiebepaling. Praktisch gezien is dat bijvoorbeeld dat je wordt uitgenodigd op de behandelbank te gaan zitten of een andere plek in de kamer in te nemen. We kijken dan samen hoe je dat doet en welke invloed dat heeft op datgene waar je in je dagelijks leven tegenaan loopt. Ik helpt je hierbij te voelen wat het innemen van een plek met je doet en welke signalen je lichaam uitzendt. Je voelt in zo’n situatie altijd wel iets maar je staat er niet altijd bij stil. Door dat wel te doen, wordt je je ervan bewust hoe je omgaat met signalen die je lichaam uitzendt en wat je nodig hebt om bijvoorbeeld jezelf juist wel kenbaar te maken.

Zo leer je door deze ervaringsgerichte oefening:

1. Je ervan bewust te worden hoe je met jezelf omgaat.
2. Wat je nodig hebt om met voldoende ruimte, de positie in te nemen die op dat moment bij de situatie past.

Positie en ruimte zijn twee sleutelwoorden in de haptotherpie.
Stressklachten verminderen wanneer je hier goed mee om gaat.