Haptotherapie, positieve gezondheid en spinnenweb

De afgelopen maanden heb ik mij bezig gehouden met positieve gezondheid: een nieuwe kijk op gezondheid. Hiervoor heb ik een training gevolgd bij het Institute for Positive Health (IPH). Bij positieve gezondheid wordt niet alleen gefocust op de afwezigheid of het beheersen van een ziekte (het linker plaatje). Positieve gezondheid wordt gezien als het vermogen om je te kunnen aanpassen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (het rechter plaatje). Je gaat dus breder kijken dan alleen de lichamelijke dimensie van gezondheid. Deze visie sluit aan bij haptotherapie. De brede kijk van het IPH komt overeen met de haptotherapie waarin de mens in relatie met zichzelf en zijn omgeving als geheel centraal staat. Ook binnen de haptotherapie gaat het niet alleen over jouw klacht of jouw aandoening maar over jou als mens, over veerkracht en hoe je het leven betekenisvol kunt maken.
Het IPH heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar positieve gezondheid en heeft de brede kijk van gezondheid in 6 dimensies uitgewerkt: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. De 6 dimensies zijn bij elkaar gebracht in een model wat gebruikt kan worden als gespreksinstrument in de therapie: het spinnenweb.

Op elk domein kun je op de diagonale lijn een score invullen. Ook kun je een vragenlijst invullen die verband houdt met één specifiek domein. Denk aan vragen zoals: Ben je gelukkig, tevreden of voel je je eenzaam? Kun je je dagelijkse dingen goed doen? Geniet je nog van je hobby’s? Ook daar kan een cijfer voor worden gegeven. Het belangrijkste van het spinnenweb is echter dat er een ander gesprek ontstaat waarbij mensen niet alleen focussen op klachten.

Inmiddels bied ik het spinnenweb regelmatig aan in de praktijk. Eerst leg ik uit wat positieve gezondheid en het spinnenweb inhouden. Wanneer de cliënt het interessant vindt, gaan we ermee aan de slag.
Mensen zijn enthousiast:
Omdat inzichtelijk wordt waar je staat.
Omdat het spinnenweb je groei zichtbaar maakt.
Omdat duidelijk wordt welk domein nog aandacht nodig heeft en welke domeinen eigenlijk al best goed zijn ingevuld.
Omdat meerdere aspecten worden belicht die samen het leven aangenaam maken.
Omdat je meer op jezelf gaat reflecteren en je eigen regie kunt nemen.
Omdat er geen goed of fout is.
Het spinnenweb is een tool om met elkaar te praten over verschillende aspecten van gezondheid en allerlei zaken die je leven beïnvloeden. Cliënten gaan zichzelf vragen stellen zoals ‘wat is echt belangrijk voor mij’ of ‘wat wil ik veranderen?’
Het spinnenweb is een fijne toevoeging aan mijn behandelingen haptotherapie.
Heb je belangstelling? Je kunt hiervoor een afspraak maken.
Ik ben bereikbaar op tel. 020- 453 50 57 en via e-mail op info@trudiedebeijl.nl