Haptotherapie en huidhonger

Huidhonger is een tekort aan bevestigend, affectief contact, en kan voorkomen wanneer iemand in zijn leven weinig koestering heeft gekend of wanneer iemand gedurende een periode te weinig wordt aangeraakt.

Mensen hebben een natuurlijke behoefte aan aanraking; een tactiele bevestiging van mens-zijn. Voor een goede emotionele ontwikkeling, is het belangrijk dat een kind wordt vastgehouden, gewiegd en geknuffeld. Het is een behoefte aan huid-op-huid contact, die dient als voeding voor het bestaan van een kind. Wordt een kind te weinig bevestigend en affectief aangeraakt dan kan het kind zich niet goed ontwikkelen: de aangeboren vermogens tot contact maken, worden bij te weinig affectieve en bevestigende aanraking niet ‘wakker’ gemaakt. Een kind kan zich dan niet veilig voelen, kan een grote lichamelijke spanning opbouwen, kan zijn gevoelsleven niet goed ontwikkelen of kan later zijn gevoelens niet herkennen en delen.
Ook voor volwassenen is aanraken een wezenlijke behoefte. Aanraken verbindt je sociaal gezien met een ander: het onderstreept de relatie, je kunt de ander laten merken dat je om hem geeft, je geeft door je aanraking vertrouwen en veiligheid aan de ander.

Door een affectieve aanraking wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor een gevoel van gehechtheid en verbinding, verlaagt cortisolwaarden en je stressniveau en maakt je weerbaarder tegen stress. Bij gebrek aan aanraking kan een hoger stresslevel ontstaan en een grotere kans op het ontwikkelen van een depressie.

In deze tijd van social distancing heeft aanraking extra relevantie gekregen. Aanraking laat zich niet verenigen met een 1,5 meter maatschappij. Maar de behoefte aan aanraking blijft onverminderd aanwezig. Dit is een moment waarop huidhonger kan ontstaan.

Momenteel wordt veel geschreven over huidhonger. De meningen lopen uiteen maar de gemene deler is een onvervuld verlangen naar aanraking. Twee vormen huidhonger worden veel genoemd. De eerste vorm van huidhonger is al op jonge leeftijd ontstaan en lijkt een dieperliggende chronische vorm te zijn: iemand is te weinig ‘in handen’ geweest, heeft gedurende zijn levensloop te weinig koestering gekend. De andere vorm ontstaat door een periode in de volwassenheid waarin men te weinig wordt aangeraakt. Deze vorm wordt door collega’s ook wel contacthonger genoemd.
In mijn praktijk kom ik beide vormen tegen.

Huidhonger in de haptotherapeutische begeleiding:
In onderling overleg, kunnen we naast de gespreksvoering en oefeningen buiten de bank, gebruik maken van de bevestigende, affectieve aanraking op bijvoorbeeld je rug waarbij je op je buik op de bank ligt. Het uitgangspunt van haptotherapie is dat je, door de affectieve bevestiging van de affectieve aanraking (die bij afwezigheid ervan huidhonger kan veroorzaken), je vermogen herstelt tot voelen en contact maken. We stemmen samen af óf ik je kan aanraken en waar ik je op je rug kan aanraken en we staan stil bij wat het met je doet. Zo ervaar je weer hoe het is om te voelen en ontdek je dat bij hetgeen wat je voelt een taal hoort.

Je kunt zelf ook wat doen wanneer je huidhonger hebt. Wanneer vel-voelen met een ander niet mogelijk is omdat er geen ander lichaam in de buurt is, kun je leren verbinding te maken met je eigen lichaam door:
* Jezelf aan te raken: bij jezelf stilstaan en bewust te voelen en te doorvoelen.
* In gedachten een fijn moment terug te halen en jezelf de vragen stellen over dat moment:
Wat hoorde ik, zag ik, rook ik, proefde ik en voelde ik?
* Wanneer je met iemand in gesprek bent, je bewust openstellen voor intimiteit met die ander. Vooral nu de fysieke afstand groter is, is er een kans is dat je ook emotioneel meer afstand neemt.

Jezelf aanraken vervangt natuurlijk niet volledig de aanraking van een dierbare of van de haptotherapeut tijdens een behandeling maar is echt de moeite waard en het heeft zeker effect. Je merkt dat je lichaam anders aanvoelt dan voordat je jezelf hebt aangeraakt.
Als je dit wilt dan kan ik je begeleiden in het proces van contact maken met je gevoel door de aanraking van mij of door jouzelf. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen.