Haptotherapie en haptonomie: ins en outs

Vaak krijg ik in mijn praktijk de vraag wat het verschil is tussen haptotherapie en haptonomie. Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt en dat geeft verwarring. Het lijkt mij daarom goed om daar wat over te vertellen. Hieronder volgt eerst een stukje over haptonomie en daarna over haptotherapie.

Haptonomie is de wetenschap van het gevoelsleven. Deze naam komt uit het Grieks: hapsis betekent ’tast’, nomos betekent ‘leer’. Haptonomie is dus de leer van de tast. Tast kan letterlijk genomen worden: je wordt fysiek aangeraakt door iemand en dat kan iets met je doen. Het kan ook figuurlijk worden bedoeld: je wordt geraakt door iets wat iemand tegen je zegt, door de manier waarop iemand zich naar je toewendt, door de manier waarop iemand je aankijkt en contact met je maakt. Dit is tast zonder directe aanraking maar die je waarneemt met je voelsprieten en die je van binnen kan raken. Haptonomie is niet alleen de theorie die zich bezig houdt met tast maar ook met menselijke relaties. Het gaat hierbij om de affectiviteit oftewel het gevoelsmatige aspect van het gedrag van iemand in menselijke relaties. Vertaald naar ons dagelijks leven is dit: gevoelsmatig gedrag met de mensen om je heen en in je interacties.

Haptotherapie is een therapeutische begeleiding, waarbij de principes van de haptonomie worden toegepast in situaties waarin je wordt geblokkeerd in jouw persoonlijke en emotionele ontwikkeling. In de begeleiding wordt de natuurlijke wisselwerking met je omgeving weer op gang gebracht, waardoor je je autonomer en vitaler kunt gaan voelen. Het contact met jezelf, je omgeving en je situatie waarin je je bevindt, wordt hersteld.

Uitgangspunt van de begeleiding is het ontwikkelingsschema; daarin wordt op een schematische manier de emotionele ontwikkeling van mensen weergegeven. Dit schema kan je duidelijkheid verschaffen en inzichtelijk maken waarom je op dit moment tegen deze klachten of problemen aanloopt. Ook wordt hiermee duidelijk wat je in de begeleiding nodig hebt. Het schema geeft de behandeling dus handen en voeten.

Dit is een beschrijving in een notendop. Er valt nog veel meer over haptonomie en haptotherapie te vertellen.
Mocht je geïnteresseerd zijn: er is een aantal mooie boeken geschreven over haptotherapie. Als je op zoek gaat in een goeie boekwinkel of in de bieb kom je vast iets tegen wat je aanspreekt.
Het kan zijn dat je het zelf (weer) eens wilt voelen. Je bent natuurlijk altijd welkom in mijn praktijk. Ook wanneer eigenlijk alles wel goed gaat maar je toch iets wilt onderzoeken.

Heb je vragen over haptotherapie/haptonomie of over mijn praktijk?

Ik ben bereikbaar op tel. 020- 453 50 57 en via  info@trudiedebeijl.nl