Actie(f) in interactie

Fascinerend om naar te kijken, ieder jaar weer opnieuw: grote groepen vogels zwermen in en uit elkaar of vliegen in rijen achter elkaar aan. Zij stijgen als een groep op uit bomen en dalen weer neer of verdwijnen langzaam uit het zicht aan de horizon. Ieder jaar vraag ik mijzelf af hoe deze vogels communiceren waardoor zij bij elkaar blijven. Communiceren ze eigenlijk wel? Ik vond een aanwijzing in het volgende stukje in het handboek voor positieve psychologie van Bohlmeijer (2013) over ganzen : ‘Een gans heeft de mogelijkheid om in zijn eentje een enorme afstand te overbruggen. Wanneer deze trekvogels in V-formatie vliegen, zijn ze in staat om die afstand met 71% te verlengen. Elke neerwaartse slag die de voorligger maakt, creëert een opstuwend effect voor de vogel erachter. De achterliggende vogels gakken luid om de voorliggende vogels aan te moedigen. En wanneer die vermoeid raken, laten ze zich terug zakken in de formatie om te profiteren van de anderen. De veerkracht van deze groep schuilt dus in de wisselwerking tussen de voor- en achterliggers, dus tussen de vogels die extra stuwkracht genereren en de vogels die aanmoedigen’. Door actief in interactie te blijven, houden de vogels contact met elkaar, stimuleren zij elkaar en stijgen ze letterlijk tot grote hoogten en bereiken zij verre bestemmingen. Interactie is de core-business van haptotherapie. In de oefeningen op de bank en buiten de bank word je je bewust van de interactie met jezelf en met je omgeving. Je voelt of ervaart wanneer je jezelf terughoudt of wanneer je je opent. Je voelt wanneer iets je stimuleert en energie geeft of wanneer iets je juist passief maakt. Ook wordt duidelijk wat je nodig hebt om op een andere manier te reageren dan je altijd doet. Door en tijdens het contact krijgt datgene wat je voelt ook woorden (er is dus een taal voor wat er binnenin je gebeurt) waardoor het gemakkelijker wordt om je gevoelens aan de mensen om je heen duidelijk te maken. Dat is bijvoorbeeld belangrijk wanneer je onder druk staat of wanneer je samen iets wilt presteren. Vooral dan komt het er op aan dat je in verbinding blijft met je zelf en anderen. Cliënten vertellen dat zij zich door dit bewustwordingsproces vitaler zijn gaan voelen omdat zij meer in harmonie zijn met hun gevoelsleven. En vitaliteit kan veerkracht geven waardoor je flexibeler kunt reageren op veranderingen in je omgeving. Door actief in interactie te zijn, kun je samen verder komen.