15 jaar praktijk: caring is sharing

Dit jaar bestaat mijn praktijk 15 jaar. In die jaren heb ik veel mensen mogen ontmoeten en veel gesprekken gehad. In deze periode heb ik ervaren dat het leven verandert. Mijn praktijk verandert mee met de ontwikkelingen van deze tijd.
In mijn werk in de gezondheidszorg neemt het welzijn van mensen een centrale plek in. Graag wil ik handige tips en inspiratie die ik in dat verband heb opgedaan in al mijn praktijkjaren met jou delen.

Wil je zelf deze nieuwsbrief delen met familie en vrienden? Dat kan gemakkelijk met de knop onderaan.
Heb je geen belangstelling? Geen probleem, je kunt je onderaan deze brief eenvoudig afmelden.

3 tips om gelukkiger te zijn: wat kun je zelf doen om happy te zijn??

Onze gewoonten (gedachten, gevoelens en gedragingen) worden opgeslagen in het geheugen. Het patroon hiervan wordt door de herhaling ervan geautomatiseerd. Door die automatisering verandert de neuroanatomie van je brein. Voor elke nieuwe gewoonte die we ontwikkelen worden in je hersenen dus nieuwe verbindingen aangemaakt en ontstaat er zo een nieuw circuit. Als het ongewenste gedachten en gevoelens zijn kan het dwingend voelen en kun je het gevoel krijgen dat je je vrijheid van keuze verliest.

Het goede is: om dit circuit van nieuwe verbindingen tot stand te brengen hoef je niets meer te doen dan diezelfde -goede- gewoonten in dezelfde context met voldoende regelmaat te herhalen. Met andere woorden: vervang dus je ongewenste gedachten en gevoelens door goede gedachten en gevoelens. Je gaat zo meer plezier beleven aan wat je doet.
En nu naar de drie tips!

Epikoeros, een griekse wijsgeer, stelde de vraag: Wat kan ik doen om gelukkig te zijn?
Om die vraag te kunnen beantwoorden, onderscheidde hij twee principes:
1. ik kan gelukkig zijn als ik tevreden ben met wat ik doe.
2. ik kan gelukkig zijn als ik tevreden ben met wat ik heb.

Bezin jezelf daarom 1 keer per dag gedurende 5 minuten op de volgende 3 vragen:
1. Wat heb ik vandaag gedaan waarover ik tevreden ben?
2. Wat heeft iemand anders gedaan waarover ik tevreden of dankbaar ben? Was mijn reactie zo dat die persoon misschien nog wel eens zoiets doet?
3. Wat zie ik om me heen, wat hoor ik, wat voel ik, ruik ik of proef ik waarover ik tevreden of dankbaar kan zijn?

Zo kun je boven de beslommeringen van elke dag uitstijgen en je op de kleine bronnen van vreugde richten die er altijd zijn, je hoeft er alleen maar op te letten. Met andere woorden: een dagelijkse aandacht voor de kleine atomen van vreugde, dankbaarheid en voor de kleine molecules van geluk die we dagelijks kunnen beleven.

Waarom zou je het ook niet eens proberen?